Avusturya Okulları

Avusturya’da Üniversite Eğitimi

Türkiye'de yüksek öğrenime yeni başlayacaklar, halen okuyanlar ve yüksek öğrenimlerini tamamlamış olanlar, ilke olarak  Avusturya'da öğrenime başlayabilirler ya da öğrenimlerini sürdürebilirler. Avusturya yüksek öğrenim kurumlarında bütün dallarda öğrenim yapılmaktadır. Öğrenim ve sınav dili Almanca'dır. Öğrenim süresi, seçilen dala göre 4 ile 6 yıl arasıdır. Avusturya'da yüksek öğrenim, (magister/master ve yüksek mühendis gibi) bir akademik dereceyle tamamlanır. Doktora ünvanı ise ayrıca lisansüstü öğreniminden sonra alınır. 

Yabancı öğrencilerin alınmasına ilgili yüksek öğrenim kurumunun rektörlüğü, mevcut boş yer sayısını göz önünde tutarak karar verir.

Lisans Eğitimi İçin Başvuru Koşulları

Almanca Dil Yeterliliği

Avusturya'da yüksek öğrenim yapmak isteyenler, konuşma ve yazı dilinde iyi Almanca bildiklerini belgelemek zorundadırlar (Avusturya ve Alman Lisesi mezunları bu kuralın dışındadır). Almanca bilgisi yetersiz olanlar, üniversiteye kayıttan önce Almanca dil sınavını başarılı olarak vermek zorundadırlar. Bu sınavı veremeyen öğrenciler ilgili yüksek öğretim kurumunun gösterdiği bir almanca kursuna katılmak zorundadırlar. Bu kursu başarıyla tamamlayan öğrenciler yüksek öğretim kurumuna devam etmeye hak kazanırlar.

Gerekli Diğer Koşullar

Avusturya'da yüksek öğrenim için gidenlerin aşağıdaki hususları belgelemeleri gerekir:

Avusturya'da yüksek öğrenime başlayabilmek için, her iki ülke lise diplomaları arasında muadelet bulunmadığından, lise diplomasıyla birlikte, Türkiye'deki üniversite giriş sınavının başarıldığı ve böylece Türkiye'de herhangi bir yüksek öğrenim dalına kayıt yaptırma hakkının kazanıldığı, sınav sonuç belgesi ibraz edilerek belgelenir.

Türkiye'de Açık Öğretim Fakültesi'ne ve İkinci Öğretim'e kayıtlı olanlar, Avusturya'da yüksek öğrenim yapamaz. Ancak YGS sınavı sonucuna göre Türkiye'de bir örgün yüksek kuruma girme hakkını ibraz edenler, Avusturya'da okumak için başvurabilirler. 

Türk öğrenciler Avusturya üniversitelerinde ancak Türkiye'de kazandıkları dala kayıt yaptırabilirler. Bunu için Avusturya üniversitelerinde de o dalın bulunması ve yer darlığı nedeniyle yabancılara kapalı bulunmaması gerekir.

Sanat okullarında karardan önce ayrıca bir yetenek sınavı yapılır. Olumlu karar verildiği takdirde öğrenci şahsen üniversiteye kaydını (Immatrikulation), ardından da ilgili ders programlarına  (Inskription) kaydını yaptırır.

Avusturya’da Yüksek Lisans Eğitimi

Avusturya'da lisans derecesi bulunmadığından ve yüksek öğrenim  doğrudan "magister" ya da "yüksek mühendis" ünvanlarıyla tamamlandığından, yani doğrudan lisans yerine yüksek lisans derecesi verildiğinden, Türkiye'de "lisans diploması" alarak yüksek öğrenimlerini bitirenler, Avusturya'da üniversite öğrencisi olarak tahsilini devam ederler.

Yüksek Lisans için Öğrenci YÖK tarafından kabul edilen üniversitelerden birinde yüksek lisans yapma hakkına sahip olduğunu bir belgeyle kanıtlarlar (sınav sonuç belgesi).

Avusturya’da Doktora  Eğitimi

Türkiye'de üniversiteyi bitirip "master" ya da "yüksek mühendis" ünvanını kazananlar, Avusturya'da doktora yapmak istedikleri takdirde Almanca bildiklerini, master yaptıklarını ya da "yüksek mühendis" unvanını kazandıklarını ve YÖK'ün tanıdığı Türkiye üniversitelerinden birinde doktora yapma hakkını kazandıklarını kanıtlamalıdırlar.

Başvuru Prosodürü ve Zamanları

Avusturya'daki üniversitelerden sağlanacak başvuru formunu doldurup, istenen diğer belgelerle birlikte her yıl kış dönemi için 1 Eylül'e, yaz dönemi için de 1 Şubat'a kadar ilgili kuruma gönderilmelidir. 

Başvuruya eklenecek belgelerin  fotokopileri ve yeminli tercümanlar tarafından yaptırılacak Almanca çevirileri, noter tasdikinden sonra kaymakamlıklarda uluslararası nitelikte bir tasdik olan "Apostille" ile tasdik ettirilir. 

 Konaklama;

Öğrenciler kalacak yerleri kendileri bulurlar ve bu konuda yüksek öğrenim kurumlarının öğrenci derneklerinden yardım isteyebilirler. 

 Yaşam Giderleri ve Okul Ücretleri ; 

Geçim giderleri yıllık yaklaşık 7.000.- Euro civarındadır. Bu paraya sahip olunduğunun kanıtlanması, vize talebi açısından da önem taşır. 

 Üniversite Eğitim Ücretleri;

Ekim 2001 tarihinden itibaren bütün Avusturya üniversitelerinde tüm öğrencilerden bir öğrenim harcı alınmaktadır. Bu harç Avrupa Birliği ülkeleri ve Avrupa Ekonomik Bölge ülkelerinin dışından gelen tüm öğrenciler için dönem başına 1000 Euro civarıdır.. Türk öğrencileri bu harcı bir başvuru ile geri alabilirler, ancak önce bu harcın ödenmiş olması gerekmektedir. Aynı üniversitede veya başka üniversitelerde birden fazla öğrenim gören öğrenciler bu harcı bir kez öder. 

 Çalışma Olanakları;

Yabancı üniversite öğrencileri, yürürlükteki yasalar gereğince Avusturya'da çalışamazlar. 

IEFT Fuarlarında Bilgi alınabilecek Avusturya’da ki Bazı Üniversiteler ;

Wien- Viyana

Universität Wien  - Viyana Üniversitesi

www.univie.ac.at 

Technische Universität Wien- Viyana Teknik Üniversitesi

www.tuwien.ac.at

Wirtschaftsuniversität Wien

www.wu-wien.ac.at

Universität für Bodenkultur Wien

www.boku.ac.at

Veterinärmedizinische Universität Wien

www.vu-wien.ac.at

Universität für Musik und darstellende Kunst Wien

www.mdw.ac.at

Universität für angewandte Kunst Wien

www.angewandte.at

Akademie der bildenden Künste Wien

www.akbild.ac.at

Graz

Karl Franzens Universität, Graz

www.kfunigraz.ac.at

Technische Universität Graz

www.tu-graz.ac.at

Universität für Musik und darstellende Kunst Graz

www.mhsg.ac.at

Salzburg

Paris Lodron Universität, Salzburg

www.sbg.ac.at

Universität  "Mozarteum"  Salzburg

www.moz.ac.at

Linz

Johannes Kepler Universität Linz

www.jku.ac.at

Universität für künstlerische und industrielle Gestaltung Linz

Tel.: (0043)-732-7898-0     Fax: (0043)-732-783508

www.ufg.ac.at

Innsbruck

Leopold Franzens Universität, Innsbruck

www.uibk.ac.at

Klagenfurt

Universität Klagenfurt

www.uni-klu.ac.at

Leoben

Montanuniversität Leoben

www.unileoben.ac.at

Krems

Donau-Universität Krems

www.donau-uni.ac.at

Avusturya’da Eğitim Hakkında Detaylı Bilgi;

www.studyinaustria.at

33. IEFT Fuarlarına Avusturya’dan Katılan okulların Listesi aşağıdaki gibidir:

Austria - Avusturya
AdvantageAustria – Avusturya’da Eğitim
    IMC Fachhochschule Krems GmbH
    Fachhochschule Kufstein Tirol Bildungs GmbH
    FH OÖ Management GmbH, University of Applied Sciences Upper 
    Fachhochschule Salzburg GmbH
    Sprachenzentrum Universität Wien
    MCI Management Center Innsbruck - Die Unternehmerische Hochs

Avrupa'da Yurtdışı Eğitim - Avusturya ve Almanya Üniversiteleri